Promovare prin formare! – ID 136298

Proiectul Promovare prin formare! este co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6: Educatie si competente, Prioritatea de investiții – 10.iii. Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite, Obiectivul specific 6.12: Cresterea participarii la programele de formare profesionala continua, cu accent pe acei adulti, cu un nivel scazut de calificare si persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoasterea si certificarea rezultatelor învatarii dobândite în contexte non-formale si formale.

Expert Business Center SRL (Solicitant) implementeaza proiectul alaturi de partenerii Artemis SRL si Asociatia Social Alert.

Proiectul isi propune cresterea nivelului de calificare al angajatilor prin programe de formare continua corelate cu nevoile pietei muncii, in regiunile Centru si Sud-Muntenia.

Desfășurare: Proiectul va fi implementat pe o perioada de 20 de luni (28.05.2021-27.01.2023)

Valoarea proiectului:Achizitie echipamente IT

Artemis SRL, in calitate de partener P1 al proiectului Promovare prin formare! – ID 136298, respectiv Achizitor (beneficiar privat), va invita sa depuneti oferta dvs in cadrul procedurii de achizitie directa pentru furnizarea de Echipamente IT si Licente Software, necesare in cadrul proiectului.

Gasiti toate detaliile accesand link-urile de mai jos:

INVITAŢIE DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITIA DIRECTA DE ECHIPAMENTE

CAIET DE SARCINI

FORMULARE DOCUMENTATIE ATRIBUIRE

RAPORT ATRIBUIRE CASTIGATORAchizitie Papetarie

Artemis SRL, in calitate de partener P1 al proiectului Promovare prin formare! – ID 136298, respectiv Achizitor (beneficiar privat), va invita sa depuneti oferta dvs in cadrul procedurii de achizitie directa pentru furnizarea de Produse de papetarie: Topuri de hartie A4 (200 topuri x 500 coli per top echivalent 40 cutii), Dosare din plastic cu sina (300 bucati), Bibliorafturi (100 bucati), necesare in cadrul proiectului.

Gasiti toate detaliile accesand link-urile de mai jos:

INVITAŢIE DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITIA DIRECTA DE PRODUSE DE PAPETARIE

CAIET DE SARCINI

FORMULARE DOCUMENTATIE ATRIBUIRE

RAPORT ATRIBUIRE CASTIGATOR