Calitate, Eficienta si Servicii Profesioniste in Serviciul Public de Ocupare din Regiunile Nord-Est, Centru si Sud-Muntenia - CESP SPO - ID 129602

Investeste in oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritara 4: „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”
Domeniul major de interventie 4.1: „Intarirea capacitatii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”
Titlul proiectului: „Calitate, Eficienta si Servicii Profesioniste in Serviciul Public de Ocupare din Regiunile Nord-Eest, Centru si Sud-Muntenia – CESP SPO”
Contract nr. POSDRU/123/4.1/S/129602

Calitate, Eficienta si Servicii Profesioniste in Serviciul Public de Ocupare din Regiunile Nord-Est, Centru si Sud-Muntenia - CESP SPO

Perioada de implementare: Ianuarie 2014 – iunie 2015.

Beneficiarul finantarii: Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Botosani

Parteneri:
S.C. ARTEMIS S.R.L.
Agentia de dezvoltare comunitara „Impreuna”
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Teleorman
Desarrollo de Estrategias Exteriores, SA, Spania
Servicio Publico de Empleo del Principado de Asturias, Spania

Obiectivele proiectului

Obiectiv general:

Imbunatatirea calitatii, eficientei si transparentei serviciilor furnizate de structurile SPO din Regiunile Nord – Est, Centru si Sud Muntenia

Obiective specifice:

Extinderea sistemul de management al calitatii la nivelul structurilor SPO din zona tinta;

Dezvoltarea de servicii de asistenta personalizata si abordare individuala pentru somerii cu dificultati de integrare pe piata muncii;

Dezvoltarea capacitatilor structurilor SPO de a furniza servicii on line si de tip self – service;

Facilitarea transferului de expertiza de la partenerii transnationali pentru intarirea capacitatii SPO de furnizare de servicii orientate spre potentialul si nevoile clientilor.

Aria geografica

Regiunea Nord-Est (Botosani, Neamt, Iasi)

Regiunea Centru (Alba, Brasov, Harghita)

Regiunea Sud-Muntenia (Teleorman, Ialomita, Dambovita)

Grup tinta

IDGRUP TINTAVALOARE
38Institutii ale Serviciului Public de Ocupare9
183Personal propriu al Serviciului Public de Ocupare150

Abordarea integrata

Proiectul abordeaza integrat nevoile personalului SPO si ale structurilor SPO, directie in care sunt planificate activitati care sa le sustina atat pe fiecare in parte, cat si impreuna.

Proiectul investeste atat in structurile de management pe care le sustine pentru acreditarea ISO 9001 , cat si in cele de executie prin dotare si instruirea salariatilor SPO in furnizarea de servicii integrate de ocupare si personalizate(informare,evaluare/autoevalaure vocationala, consiliere profesionala bazata de rezultatele autoevaluarilor, orientare profesionala in functie de potentialul profesional, medierea muncii pliata pe asteptari si resurse individuale etc.).

Modelul de interventie propus prin acest proiect poate fi preluat la nivelul politicilor publice in domeniu, reprezentand un exemplu de buna practica pentru asigurarea unui incluziuni sociale active si poate deveni o solutie viabila la operationalizarea in teren a cerintelor din Documentul Comun de Evaluare a Politicii de Ocupare a Fortei de Munca, dar si a Mecanimsului National pentru promovarea incluziunii sociale aprobat prin Hotararea nr. 1217/ 6.09.2006, mecanism in cadrul caruia Serviciile Publice de Ocupare au un rol important.

Modelul de interventie poate fi replicat si in alte regiuni de dezvoltare si poate fi adaptat la nevoile salariatilor si clientilor SPO.

Sustenabilitatea proiectului

Rezultatele obtinute prin proiect creeaza premisele imbunatatirii politicilor si strategiilor locale, regionale si nationale din domeniul cresterii ocupabilitatii si dezvoltarii resurselor umane, contribuind cu publicatii, date statistice, metode si tehnici moderne la cresterea calitatii SPO.

Atragerea de alti actori relevanti cu care se va colabora inca din perioada de implementare a proiectului, directie in care se constituie Reteua de actori relevanti care furnizeaza servicii de stimulare a ocuparii (furnizori privati de servicii de ocupare, furnizorii de FPC, centre de formare, universitati, Ong-uri etc…).

Infiintarea Retelei interregionale de furnizori de servicii de stimulare a ocuparii asigura premisele identificarii de noi parteneneri care sa sustina continuarea demersului de dezvoltare a calitatii serviciilor de ocupare.

Alte informatii

Consideram ca proiectul nostru va sustine indeplinirea in regiunile tinta a cerintelor rezultate din strategiile europene si nationale, deoarece:

Pune accentul pe dezvoltarea capacitatii institutionale ca si element generator al cresterii calitatii serviciilor de ocupare furnizate de SPO, integrand o abordare corespunzatoare provocarilor actuale la care trebuie sa raspunda SPO, vazut ca o institutie moderna care aplica politicile europene in domeniu.

Dezvolta un pachet integrat inovator de metode si tehnici pentru furnizarea serviciilor individualizate, dar si a celor on line si de tip „self service”, care se concentreaza pe promovarea autoevaluarii profesionale a clientilor si furnizarea serviciilor pornind de la potentialul profesional si social identificat.

Asigura in 9 judete si 27 de locatii premisele trecerii de la metode generale de furnizare de servicii, la metode personalizate si integratoare.

Sustine infiintarea de „puncte de self service” in comunitati rurale si deplaseaza in mediul rural experti care sa asigure asistenta de specialitate persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca sau a celor care traiesc din agricultura de subzistenta sa devina autonomi in gestionarea relatiilor de pe piata muncii.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României